Privacy statement Servilux

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS


Servinter BVBA (Servilux)

Zeilstraat 12
B-3500 Hasselt
BTW-nummer: BE-0468456649

 

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID


Bij Servilux verzamelen we uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een contact met Servilux bewaren we:

 • uw e-mailadres als u dit invoert op deze website
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld contactgegevens en/of informatie aangaande de dienstverlening).

Deze informatie wordt gebruikt:

 

 • voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst.

 

De gegevens worden enkel door Servilux of haar partners gebruikt voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

RECHTSGROND

 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we uw persoonsgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwigheden of andere relevante informatie mee te delen.

 

BEVEILIGING

 

Servilux neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als wij uw gegevens ontvangen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

 

 

DELEN MET DERDEN

 

Servilux verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Servilux zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste contact, wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.

 

RECHTEN

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om kosteloos onjuiste gegevens die betrekking op u hebben, te laten corrigeren, te doen wissen of het gebruik ervan te verbieden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via het GDPR contactformulier van deze website. Binnen de 30 dagen neemt onze DPO (Data Protection Officer) contact met u op en zal u voorzien van een antwoord.

U kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de privacycommissie mocht u van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens.

Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Wij verzoeken u om steeds een kopie van uw mening  te richten aan de contactpagina zoals op de Servilux website staat vermeldt.

 

HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY-BELEID?


Wenst u meer informatie over ons privacy-beleid, dan kan u ons steeds contacteren:

 • via e-mail: GDPR@servilux.eu
 • via briefwisseling:
  • Servinter BVBA
  • Tav Data Protection Officer
  • Zeilstraat 12
  • 3500 Hasselt.