GARANTIE


Servilux biedt u een garantie van drie maanden op uitgevoerde herstellingswerken en op de onderdelen die daar eventueel voor gebruikt werden. Hou daarom steeds onze factuur of werkbon minstens drie maanden bij.